Våtmarksflora

Om våtmarksfloran
Våtmarksväxter är viktiga för den biologiska mångfalden och har en nyckelroll för reningsprocessen i våtmarker och dammar. Kunskap om de olika våtmarksväxternas funktion och ekologi är en stor hjälp för att få en välfungerande anläggning. Här presenterar vi ett antal vanliga arter där du som arbetar, på olika sätt, med etablering och skötsel kan läsa om växtsätt, funktion och spridningsstrategi.

Arbetet med våtmarksfloran är utförd av biologistudenten Mikaela Boltenstern sommaren 2020 med handledning från WRS och med ekonomisk stöd från Knivsta kommun, Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB. Alla bilder är tagna av Mikaela där inget annat anges.