Bevattningsdammar

Bevattning förekommer framför allt i på lätta jordar där det odlas potatis, rotfrukter, grönsaker och bär. Men även för bevattning av vallar för djurfoder i områden med lite nederbörd. Bevattningsvatten tas från grundvatten, dräneringsvatten, ytvatten från sjöar eller från uppsamlat vatten i en bevattningsdamm.