Kabbeleka

Kabbeleka med sina smörblomslika blommor och mörkgröna, läderartade blad.

Caltha palustris 

Kabbelekan är en av de våtmarksväxter som blommar tidigast på våren.  Redan i maj ses de solgula blommorna lysa upp strandkanter och diken. Kabbeleka ingår i familjen Ranunculaceae och blommorna hos kabbeleka ser ut som stora smörblommor. Växten kan bli ca 2 dm hög och de mörkgröna bladen har en hjärtliknande form. Kabbeleka växer i hela landet och delas in i två undergrupper, vanlig kabbeleka och revkabbeleka (caltha radicans). Kabbeleka är en giftig växt och undviks därför av betande djur, växten ses därför ofta även i betande hagar med sanka delar. 

 

Etablering 

Kabbelekan sprider sina frön med vatten och kan få relativt stor spridning vid gynnsamma förhållanden. Kabbeleka som går att köpa i handeln kan ofta vara andra sorters kabbeleka som inte sprider sig lika snabbt. Man bör dock alltid vara försiktig med att välja arter som inte naturligt finns i Sverige, till naturliga våtmarker. 

+Källor

Den virtuella floran: Kabbeleka 

Odla.nu: Kabbeleka