Gul svärdslilja

Iris pseudacorus

Gul svärdslilja som blommar med sina vackra gula blommor i juni – juli är en flerårig växt som lever i näringsrika sjöar och våtmarker. Den blir ungefär 1 m hög och de mörkgröna avsmalnande bladen blir upp till 3 cm breda. Trots sitt namn tillhör gul svärdslilja inte liljeväxter utan familjen irisväxter (Iridaceae). Liksom flertal iris har gul svärdslilja tre stora neråtböjda kronblad. Efter blomning bildar den stora avlånga frökapslar. Svärdsliljan är vanlig i Syd- och Mellansverige och syns sällan norr om Uppland. Arten kalmus (Acorus calamus) kan förväxlas med gul svärdslilja när blommor saknas, blad från kalmus har dock stark aromatisk doft om man bryter eller gnuggar bladen mellan fingrarna.
Gul svärdslilja kan bilda relativt stora bestånd intill sjö- och åkanter. Arten är inhemsk i Sverige. 

Blommande gul svärdslilja i juni invid en å-kant

Gul svärdsliljan kan planteras för sina vackra blommors skull gärna på synliga platser, men arten med sina långa djupa rötter ner i sedimentet fyller också andra funktioner. De kraftiga rötterna medför god syretillförsel ner till sedimentet, detta gynnar mikroorganismer och speciellt nitrifierande bakterier. Växter med kraftiga rotsystem är dessutom ofta effektiva erosionsskydd. Studier har visat att gul svärdslilja inte tar upp tungmetaller särskilt effektivt och rekommenderas därför inte till våtmarker i syfte att rena dessa. Däremot för näringsupptag kan växten passa. 

 

Etablering 

Gul svärdslilja är lättetablerad och går att föröka både med frön och hela plantor. Under tidig höst kan det mogna frökapslarna tas från svärdsliljan och tryckas ner i fuktig jord för att etablera eller utöka växtens utbredning. Vid avslagning av vass kan svärdslilja snabbt breda ut sig mellan vassruggarna då vilande frön plötsligt får ljus.  

Plantering kan även ske genom att sätta ner hela plantor och rotstockar på växtplatsen. Detta ger konkurrenskraftiga plantor som dessutom klarar yttre påverkan som frost och översvämning bra. Dock kan plantering av enstaka plantor vara tidskrävande och behöva göras för hand för att inte skada rotknölar och andra växtdelar för mycket. Färdiga pluggplantor av gul svärdslilja går att köpa hos återförsäljare.  

Gul svärdslilja, utslagen blomma.
Frön från gul svärdsliljan är stora som ärtor. Här ses den omogna kapseln som fröna sitter i.
+Källor
Börje Ekstam 2020 (Muntlig källa)  

Danielsson P, Kling J, Rydell B, Kiilsgaard R (2016) Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag en förstudie. Statens geotekniska institute, publication 28.  

Den virtuella floran: Gul svärdslilja 

Feuerbach P (2004) Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet förbättringar och skötsel. Hushållningssällskapet Halland.

Greger M & Schück M (2019) Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. Svenskt Vatten Utveckling Nr :2019-24. 

 Li L, Yang Y, Tam N, Yang L, Mei X Q, Yang F J (2013) Growth characteristics of six wetland plants and their influences on domestic wastewater treatment efficiency. Ecological Engineering 60:382-392
 

Mssberg B, Stenberg L, Ericsson S (1992) Den nordiska floran. Wahlström &Widstrand. 

 Ridderstolpe P. (1995) Våtmark Oxelösund- Växtetablering och preliminära resultat.