Vattenklöver

Menyanthes trifoliata

Vattenklövern är en vattenväxt som med sina klöverlika blad kan breda ut sig i mattlika bestånd längst våtmarksområden och åkanter. Den blir ca 10-40 cm hög och blommar med vackra vita blommor i maj – juni. Kronbladen är håriga på insidan vilket ger blomman ett skirt utseende. Bladen är något köttiga, mörkt gröna och sitter tre och tre på ett liknande sätt som klöverväxter, dessa är dock inte släckt med varandra. Vattenklövern är inhemsk i Sverige och går att hitta i hela landet även i myrar och kärr norrut. Växten har historiskt används mycket som medicinalväxt. De långa, något röda jordstammarna sticker ofta upp i bladmattan tillsammans med de rödaktiga bladstjälkarna, detta ger växten ett annorlunda och något mystiskt utseende. Jordstammarna sticker upp ur vattenytan eftersom växten är dåligt anpassad till syrebrist och inte kan leva helt nedsänkt i vattnet. Ofta kan en något dyig, sunkig doft uppstå kring stora bestånd av vattenklöver. Det täta växtsättet gör att den kan binda lösa dyiga strandpartier och på så sätt minska erosion. Älgar och rådjur gillar att beta av vattenklöverns stjälkar och jordstammar.

Vattenklöverns uppstickande jordstammar ser ut att flyta, men de är fastsatta i bottensubstratet.

Vattenklöver är en mycket lämplig växt i dammar och våtmarksanläggningar. Den är praktisk och vacker att täcka kanter med. Naturligt är vattenklövern en art som har störst utbredning i oligotrofa till semi-eutrofa vatten. När det blir för näringsrikt är arten konkurrenssvag och försvinner ofta till följd av högre vegetation. Vattenklöver kan växa på många olika substrat, allt ifrån lerjordar till sandiga bottnar och torv. Dessutom klarar den kalla klimat vilket kan vara fördelaktigt för våtmarksprojekt högre upp i landet. Vattenklöver ingår i sammansatta växtprodukter som kan köpas från återförsäljare samt som enstaka plantor. Det går även att flytta hela mattor från redan etablerade bestånd i det vilda.

De vackra blommorna hos vattenklöver har kronblad med hårig insida.
Fröställning hos vattenklöver.
+Källor

Börje Ekstam 2020 (Muntlig källa) 

Den virtuella floran: Vattenklöver 

 Hewett D (1964) Menyanthes Trifoliata L. Journal of Ecology Vol. 52, No. 3: 723-735. 

 Nationalencyklopedin, vattenklöver. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenklöver (hämtad 2020-06-25) 

 Strand J (2008) Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar anlagda vårmarker i jordbrukslandskapet. Hushållssällskapet Halland.