Andmat

Lemna minor 

Andmat är en fritt flytande vattenväxt som lever i stilla vattensamlingar. Det är en mycket liten växt med ett några millimeter långt, ovalt blad sittandes tillsammans med en liten rot hängandes ner i vattnet. Andmat sätter ofta ihop sig i kedjor och ses ofta två och två eller tre och tre grupperade som små hjärtan. I Sverige förekommer ett antal olika arter av andmat som ofta växer tillsammans. De kan i vindstilla miljöer bilda stora sammanhängande bestånd som totalt täcker vattenytan så att det på håll kan likna en grön matta. Andmat förekommer i Syd- och Mellansverige och sparsamt längst norrlandskusten. 

En grön matta av andmat.

Användning 

Arten är inhemsk och reproducerar sig mycket fort under en växtsäsong. Detta har gjort att växten kan användas för näringsupptag i övergödda våtmarker trots sin ringa storlek. I Sverige bör då andmaten skördas innan hösten för att inte all näring ska frigöras till vattnet igen. I våtmarksanläggningar skall man dock se upp med att låta andmat föröka sig fritt då det snabbt kan reducera syrehalten i vattnet när ytan täcks av de täta små bladen. Ett syrefattigt vatten är missgynnande för den biologiska mångfalden, så ytan med andmat bör begränsas. I vissa fall kan man dock vilja ha syrefattiga områden i en våtmark för kvävereducering. Det är inte för inte som andmat fått sitt namn, gräsänder och andra sjöfåglar äter gärna av andmaten.

Utspridda andmatar på vattenytan likt små hjärtan.
Ett par upptagna andmatar med rottrådar.
+Källor

Börje Ekstam 2020 (Muntlig källa)

Cronk J, Siobhan Fennessy M (2001) Wetland plants, biology and ecology. Lewis publishers. 

Den virituella floran: Andmat

Hellberg K (2014) Designkriterier för produktiva våtmarker – hur bör framtidens biogasproducerande våtmark se ut? Linköpings universitet. 

 Sveriges radio p1 naturmorgon