Näckrosor

Vit näckros  (Nymphaea alba)

Vit näckros är en vacker vattenväxt med ett karakteristiskt utseende. Arten har ett flertal underarter med liknande utseende men lite olika utbredning i Sverige. Växten är förankrad i botten och skjuter upp ett långt bladskaft till vattenytan där ett runda flytblad med grön ovansida och ofta rödaktig undersida breder ut sig.  De flytande blommorna är stora och har en gul eller gulröd mitt som omges av ett flertal vita kronblad. Vit näckros blommar juni – augusti, efter blomning böjs frukterna ned i vattnet för att mogna, där de slutligen löses upp så att fröna kan lossna och flyta på vattnet en tid, innan de sjunker till bottnen.   

Vit näckros är vanlig i hela Sverige, med lite olika geografisk spridning för de olika underarterna. De växer vanligen i vattendjup på upp till 2 m och behöver direkt solljus för att trivas. Även om de trivs i näringsrika miljöer konkurreras de lätt ut, stor utbredning kan därför ses i mer oligotrofa vatten där konkurrensen är mindre. 

En ovanlig variant av vit näckros med rosaröda kronblad finns på några ställen i landet, den kallas röd näckros (Nymphaea alba f.rosea) och är populär som prydnadsväxt i dammar.  

 

Gul näckros  (Nuphar lutea) 

Gul näckros är ganska lik sin vita släkting, men är generellt lite mindre. Bladen är mindre och ofta mer ovala medan blommorna är helt gula och betydligt mindre i storlek än blommorna hos den vita näckrosen. Blommorna är rundade och de fem stora blad som ser ut som kronblad är egentligen foderblad som omger de många små kronbladen i mitten tillsammans med ståndarknapparna. Gul näckros blommar juni – juli och får sedan frukter som (olikt den vita näckrosen) mognar ovanför vattenytan.  

Gul näckros påträffas vanligen i hela Sverige utom fjälltrakterna. De kan växa på ett vattendjup upp till 4 m och trivs bra i sol eller lättare skugga. Även om de trivs i näringsrika miljöer konkurreras de lätt ut, stor utbredning kan därför ses i mer oligotrofa vatten där konkurrensen är mindre. 

  

 Skötsel och etablering  

Försök till att etablera gul näckros i våtmarker och dammar hat gjorts med hela plantor. Efter vintern när rotstockar av gul näckros kan ha lossnat från botten går dessa att plocka upp från sjökanter.  Vid etablering måste rotstockarna tyngas ner för att sjunka till botten. Detta kan göras med fastbundna tyngder eller att vira in roten i en blandning av halm/lera med hönsnät runt. Det viktiga är att roten lägger sig i dyn på botten och kan slå rot. Rotstockarna som kastas i måste vara så stora att minst två noder (plats där skott skjuter ut ur roten) finns på varje stock.   

  

Utslagen blomma av vit näckros.
Den sällsynta röda näckrosen.
Utslagen blomma hos gul näckros. De fem stora gula bladen är foderblad medans de gula smala strukturerna runt mitten är kronbladen.
Vit näckros, blad och blommor.
+Källor
 

 

Artfatkta: Vit näckros, Gul näckros 

Den virtuella floran: Vit näckros, Gul näckros (hämtad 2020-08-25) 

Feuerbach P (2004) Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet förbättringar och skötsel. Hushållningssällskapet Halland. 

Skoog A-K  (2007) Våtmarker i urbana miljöer – växtgestaltning och planering. SLU Ultuna Uppsala. 

Uppsala universitet: Röd näckros   

Wedrén, M. (2009) Insamling, rening och användning av vatten i den hållbara hemträdgården.