Start

Välkommen till Våtmarksguiden

Här hittar du kunskap och inspiration som rör våtmarker, det kan gälla allt från anläggning, skötsel och mervärden för dagvattenreningsvåtmarker i urbana miljöer och våtmarker för mångfald och rening i odlingslandskapet.

Under perioden 2015-2016 drivs ett kunskapsprojekt om skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. LOVA-medel har erhållits från länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och många kommuner och organisationer deltar.

Under fliken skötsel hittar du kunskap om olika aspekter av skötsel.
Här finns login till medlemssidor för skötselprojektet

Våtmarksguiden startade och byggdes upp under 2012-2013 med medel från länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. EU, tillsammans med Svenska staten, har genom den Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling bidragit med pengar till projektet. Inom det projektet erbjöds utbildningar och studiebesök och under fliken Goda exempel hittar du många inspirerande och lärorika våtmarksprojekt i Mälardalen.

Våtmark
LOVA Lokala vattenvårdsprojekt
EU-flagga
Goda exempel