Pilblad

Sagittaria sagittifolia 

Pilblad är en växt med plastiska egenskaper. Ovanför vattenytan är bladen ofta formade som just pilspetsar. Under ytan är bladen istället långsmala och bandformade. Växtens blommor sitter i små kransar och är små med tre vita kronblad och en purpurfärgad bas. Växten föredrar grundare vatten och kan då ha växtdelar både under och över vattenytan, men om den sitter på djupare vatten saknas den uppstickande delen med de karakteristiska bladen och blommorna. Pilblad blommar vanligen i juli – augusti och bildar sedan rikligt med frön (nötter) som flyter och sprider sig längs vattendrag. 

Pilblad trivs bäst i skuggiga vattenområden utan strömmar. Växten tål både lätt sura och alkalina vatten och föredrar en näringsrik miljö. Pilbladet kan påträffas från Skåne till Medelpad men saknas helt på vissa platser, exempelvis Gotland, Öland och stora delar av Småland. Pilblad är rödlistad som “nära hotad”, men det är inte helt säkert vad som har orsakat tillbakagången. Troligtvis är ökade vass-bestånd och mer reglerade vattennivåer bidragande faktorer. 

 

Etablering 

Att försöka få in pilblad i en våtmark genom att skapa en miljö med rätt levnadsförhållanden är alltså viktigt för att hjälpa arten att sprida sig. Då hjälper man även den hotade skalbaggen pilbladsbocken som har pilblad som värdväxt. Även det estetiska värdet som växten ger samt de frön den producerar som kan bli föda för simfåglar är faktorer som talar för etablering av pilbladet. Pilbladet bör bli hjälpt av kontinuerlig strandhävd med bete eller slåtter, samt ökad mängd öppna grunda vattenytor där den får möjlighet att etablera sig. Pilbladens nötter går att plocka på hösten från vattenytan och de ska gå att frögro i växthus eller direkt på växtplatsen redan samma höst. Att flytta stora redan etablerade plantor går också bra. 

De karaktäristiska pilbladsformade bladen ovan vatten och på vattenytan yngre rundare blad.
+Källor

Artfakta: Pilbladsbock

ArtfatktaPilblad (hämtad 2020-08-25) 

Den virtuella floran Pilblad hämtad 2020-08-25) 

PFAF (hämtad 2020-08-25)   

Ridderstolpe P. 2020 (Muntlig källa) 

Ridderstolpe P. (1995) Våtmark Oxelösund- Växtetablering och preliminära resultat. 

Wedrén, M. (2009) Insamling, rening och användning av vatten i den hållbara hemträdgården.