Blomvass

Butomus umbellatus

Blomvassen med sina vackra rosavita blommor utgör ett vackert inslag i våtmarksfloran.  Blommorna sitter i en flock högst upp på det spänstiga, kala strået som kan bli upp till 150 cm långt. Bladen i grunt vatten är triangulära, upprätta och jämnbreda. Blomvass har plastiska egenskaper och kan på djupt vatten bilda enbart långa flytblad. Arten blommar i juni – augusti och är vanligt förekommande i Syd- och Mellansverige samt längst norrlandskusten. Den trivs i näringsrika vatten. Blomvass är inhemsk i Sverige och inte direkt möjlig att förväxla med andra arter. Namnet till trots är blomvass inte närmare släckt med bladvass (Phragmites australis).  

Blomvass går att beställa som planta vid plantering och rekommenderas som inslag i en varierad våtmarksvegetation då den är tålig, relativt snabbväxande, övervintrar lätt och är vacker. Vid betande strandkanter där vassbeståndet har motats utåt av de betande djuren återfinns ofta blomvass i den så kallade blå bård som uppstår på de grundare strandpartierna. 

Utslagen blomma av blomvass
Blomvassstråt är här omringat av vass i bakgrunden och näckrosblad framför.
Fröna från blomvass sitter i en kapsel som spricker upp när fröna är mogna.
+Källor

Den virtuella floran: Blomvass

Nationalencyklopedin,blomvass.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blomvass(hämtad 2020-06-29) 

Pondteam.com: Blomvass 

Sveriges radio p1: Naturmorgon

Wallenstam M & Solander D (1995) Vattenväxter och miljön. Naturvårdsverket rapport 3495. Omarbetad vid Uppsala Univeristet.