Gäddnate

Potamogeton natans 

Gäddnate är en inhemsk flytbladsväxt som är vanlig i hela landet. De elliptiska flytbladen kan bilda täta mattor på vattenytan i dammar, åar och vindskyddade sjöar med dyig botten. Den långa stjälken är förgrenad och kan bli flera meter lång. De ca 10 cm långa mörkgröna flytbladen är ofta rödaktiga på undersidan och känns på ovansidan igen av den parallellnerviga strukturen. Detta skiljer gäddnaten från vattenpilörtens blad som gärna ses växa tillsammans. De gröna blomställningarna som kommer upp i juni – juli sitter i cm-långa ax och sticker upp ovanför vattenytan.  

Gröna och rödaktiga blad av gäddnate med tydliga parallellnerver i bladstrukturen.

Egenskaper 

Gäddnaten är ganska konkurenssvag och ses oftare i näringsfattiga vatten där konkurrensen är mindre. Den gynnas dock av näring ifall den inte slås ut av annan vegetation. Arten trivs även i den blå bården, det vill säga området där betande djur håller borta vass-vegetation. Gäddnaten utgör en viktig föda för många vattenlevande insekter. I slutet av säsongen brukar gäddnatens blad vara alldeles håliga efter insektsangrepp. Vill man få in en flytbladsväxt i ett våtmarksområde är alltså gäddnaten ett bra alternativ som gynnar mångfalden och inte tar över. Man ska dock alltid vara aktsam så inte flytbladsväxter tar över för stora vattenytor då de minskar syreproduktionen i vattnet genom att stänga ute ljuset. 

Släktet natar (Potamogeton) finns det många arter av i Sverige, några av de vanliga undervattensväxande natarna finns under fliken Nate. 

 

Gäddnateblad med fröställningar.
+Källor

Den virtuella floran: Gäddnate  

Feuerbach P (2014) Praktisk handbok för våtmarksbyggare. Hushållningssällskapet Halland.

Wallenstam M & Solander D (1995) Vattenväxter och miljön. Naturvårdsverket rapport 3495. Omarbetad vid Uppsala Univeristet.