Vattenaloe

Stratiotes aloides

Den karaktäristiska vattenaloen kan förekomma i stora bestånd i grunda vatten i Syd- och Mellansverige. Bladen siter samman i en rosett och växten flyter i vattenmassan eller är löst fastsatt vid botten. Tittar man nära på de klargröna bladen ser man den fint sågade kanten, vilket förklarar artnamnet ”aloe” som syftar till likheten i utseende hos bladen inom släktet Aloe. Vattenaloen är däremot inte närmare släkt med aloesläktet utan tillhör släktet Stratiotes och familjen dybladsväxter. Under blomningsperioden juli – augusti skjuter vattenaloen upp blad och skott ovanför vattenytan. En vit blomma med tre blomblad blir synlig. Under resterande månader är vattenaloen helt nedsänkt i vatten och kan därför vara svår att få syn på om man inte kommer riktigt nära. Dessutom kan växten se brun ut på håll på grund av algpåväxt i de grunda vatten den lever i. Växten är tvåbyggare (individer har antingen han eller honblommor) och blommar inte alltid, då det i Nordeuropa är sällsynt med hanplantor. De honplantor som existerar förökar sig istället vegetativt. Växten övervintrar genom att dra tillbaka sina blad och sjunka till botten. Den inre kärnan klarar sig i de frostfria djupdelarna av en damm eller å. 

Tätt bestånd av vattenaloe.

På grund av vattenaloens speciella levnadsätt med olika livsformer och speciella utseende gynnar den flertalet arter. Den sällsynta gröna mosaiksländan lägger sina ägg i bladrosetten på vattenaloe, där är äggen skyddade från fisk som helst inte äter de taggiga bladen. Över lag har man kunnat slå fast att miljöer där vattenaloe förekommer ofta är artrikare är områden utan vattenaloe.   

 

Skötsel 

Vattenaloe är en tålig växt som när den väl har etablerat sig kan få en kraftig utbredning speciellt i näringsrika vatten. Fall då vattenaloen tar över grunda sjöar förekommer, men problem med vattenaloe är snarare att få den att etablera över huvud taget. Det är viktigt att den på vintrarna kan sjunka ner på frostfritt djup, så våtmarksområdet där den ska leva får inte vara för grunt.
Vattenaloe kan köpas som färdiga plantor hos företag specialiserade på exempelvis dammar. Den levereras då i bägare.  

Blommande vattenaloe upptagen ur vattnet.
Vid blomning sticker den vita blomman upp ur vattnet.
+Källor

 

Bröms E (2019) Orsaker till Vattenaloes (Stratiotes aloides L.) omfattande utbredning i Limsjön, Leksand, Dalarna. Självständigt arbete Linneuniversitetet.   

Dammcenter.se: Vattenaloe 

Den virituella floran: vattenaloe 

Krok & Almquist (2016) Svensk flora ,fanerogamer och kärlkryptogamer. Liber.   

 Nationalencyklopedin,vattenaloe (2020-06-23)   

Pondteam.com: Vattenaloe  

Trollsländeföreningen: Grön mosaik trollslända