Missne

Calla palustris

Missne är en inhemsk växt med ett i Sverige unikt utseende. De stora, hjärtformade och mörkgröna bladen har fjädergrenad nervatur.  Det stora vita bladet som på håll tas för ett kronblad är ett hölsterblad som omger stjälken. Blommorna är små och sitter i en kolv högst upp på stjälken, omgivna av det vita hölsterbladet. Den blommar i juni – juli och kan bli ca 40 cm hög. Både blomstjälk och bladskaft är tjocka och porösa av luftkanaler. Efter blomning sitter frukterna tätt ihop på kolven. Missne är giftig vilket nästan syns på bären som verkligen har en varnande röd färg. Missne förekommer vanligen i hela Sverige, utom i fjällen. Den hittas ofta på dyiga områden i sjökanter, sumpskogar eller kärr.  

  

Skötsel och etablering 

Missne trivs bäst i neutrala till sura jordar med mycket solexponering, den kan därför lätt konkurreras ut av högväxande våtmarksvegetation som skuggar och tar över. Missne är därför en växt som är i behov av en aktiv skötsel för att får rum att etablera sig i våtmarker. Dess vackra, ja nästan trolska utseende, gör missne till en växt man gärna har med i våtmarker för rekreation. Den fyller ett dekorativt syfte och förknippas ofta med en biologisk mångfald. Växten går att föröka genom att dela på växten när som helst under växtperioden eller bryta av blad som sedan sätts i vatten för att utveckla rötter. Plantering från frö är svårare då fröna har dålig grobarhet. 

En blommande missne. (Foto: Barbro Beck-Friis)
Missne med de klarröda, giftiga frukterna. (Foto: Jonas Andersson)
+Källor

Artfakta: Calla palustris (hämtad 2020-08-25)

Den Virtuella floran: Missne (hämtad 2020-08-25)

Feuerbach P (2014) Praktisk handbok för våtmarksbyggare. Hushållningssällskapet Halland.

PFAF: Calla palustris (hämtad 2020-08-25)

Wedrén, M. (2009) Insamling, rening och användning av vatten i den hållbara hemträdgården.