Fosfordammar

Fosfordammar anläggs för att ta upp fosfor, främst från vatten i jordbrukslandskapet. Vattnet stannar upp i fosfordammen så att jordpartiklar och fosfor som är bunden till partiklarna hinner sjunka till botten. Partiklarna kan även fastna på de växter som finns i dammen. Dammen ska ha en djupare del direkt vid inloppet där vattnet kan stanna upp så att jordpartiklarna sjunker till botten. Efter djupdelen ska dammen ha en grund del med mycket växtlighet som kan ta upp fosfor och filtrera partiklar. Dammen ska vara långsmal för att fungera bra och vara lätt att rensa på sediment.