Redskap och metoder

Skötselinsatser i vattenmiljöer innebär ofta att man ställs inför nya problem. Det kan behövas nya typer av redskap och man kan också behöva tänka lite utanför boxen för att hitta lösningar.
I vissa fall kan vanliga landredskap användas och ibland krävs specialanpassade reskap och redskapsbärare. Påhittiga entreprenörer kan tillverka bra redskap, det finns också en del specialredskap på marknaden och nya tillkommer allteftersom.

Här finner du en lista över några användbara redskap, både enkla manuella redskap och metoder som exempelvis vasskrattan men också specialmaskiner av olika slag.

Tipsa oss gärna om fler bra redskap och metoder!

trimmerTrimmer och röjsåg kan användas för skötsel på stränder och i fuktiga miljöer. Det finns många olika modeller och storlekar, även de som klarar vedartad vegetation.

En manuell metod som fungerar också på mycket tuviga och svårframkomliga marker.

rojsag

vasskarare_krattaEn enkel manuell vasskratta som skär och samlar upp vegetationen kan användas i strandkanten och på grundare vatten. Det krävs upprepade insatser för mer bestående vegetationsbekämpning.

Vassen bör skäras av några dm under vattenytan för bästa resultat. Knivarna är utbytbara och skaftet är teleskopiskt.

Metoden lämpar sig för insatser på begränsade områden eller när man han gott om mankraft.

vasskarare

Vanliga jordbruksmaskiner kan fungera för vissa ytor, t.ex. översilningsytor, förutsatt att ytan är tillräckligt torr och har tillräcklig bärighet. Ju bredare däck traktorn har desto bättre blir bärigheten.

traktor_slatteraggregat

Slåtteraggregat kan monteras framför, bakom eller som sidomontage beroende på modell och vad som lämpar sig bäst. Genom att montera slåtteraggregatet bakom eller på sidan om jordbrukstraktorn kan man nyttja nedkörd vegetation som bärmatta för maskinen. Vegetation som slås bör tas bort från ytan om den riskerar att sköljas bort och ställa till med hydrauliska problem. Om vegetationen slås sönder och ”trampas fast” kan klippet lämnas kvar på ytan.

Det finns också aggregat med sidoförskjutning som kan vinklas så att man kommer åt att klippa i slänter.


Bandgående specialmaskiner typ bandvagnar, pistmaskiner och vesslor används för slåtter på våta marker, till exempel översilningsytor. Banden minska marktrycket och jämnar ut ytan genom att trycka till vegetationstuvor och mineraljord. En bandvagn är stark och klarar tunga krävande arbeten.

bandgaende_slatteraggregat


aebi_terratracAebi är ett schweiziskt maskinfabrikat som har maskiner med styrning på alla fyra hjulen. De lämpar sig bra för till exempel slåtter på våta marker med problematisk bärighet. Fyrhjulsstyrningen gör att problem med körskador på marken minskar.

skotsel_klippskopa
Skötsel av kantvegetation med klippskopa, 2,5 m bred, i Upplands Väsby. Foto: Mats Eriksson, Sättra Gård

Klippskopa är en gallerskopa med slåtterbalk framtill. Klippskopa är vanligt förekommande i exempelvis Holland där man länge arbetat med våtmarksunderhåll, och verktyget blir nu också allt vanligare i Sverige. Med klippskopan klipper man, samlar ihop och lyfter upp i ett moment. Klippskopan har ett standarfäste och kan alltså användas på många olika maskiner. Skopan finns i olika klippbredder från 2,5 – 5,5 meter.

Där det fungerar att ta sig fram i strandmiljön, där markens bärighet, buskar och träd, stenar och annat inte ställer till problem, är klippskopan ett mycket kostnadseffektivt redskap för skötsel av kanter och strandnära vegetation och rensning av diken.

Klippskopa, fabrikat Herder, 2,5 m bred. Monterad på bandgrävare med förlängd arm, 11 m räckvidd. Foto: Mats Eriksson, Sättra Gård
Klippskopa, fabrikat Herder, 2,5 m bred. Monterad på bandgrävare med förlängd arm, 11 m räckvidd.
Foto: Mats Eriksson, Sättra Gård

Båtmonterat vassklippningsaggregat används för att klippa t.ex. bladvass, kaveldun och näckrosor under vattenytan. Aggregatet har en egen motor som driver slåtterbalken. De monteras i fronten eller på sidan av en vanlig roddbåt. Det finns även vassräfsor som kan monteras på båt för att samla upp avklippta växtdelar.

bat_vassrafsa

Större vassklippningsaggregat samt räfsa monterad på en båt.

Vassklippningsaggregat finns i olika storleksklasser, modeller och fabrikat, med klippbredd upp till 4 meter och klippdjup 30 cm – 150 cm. Större aggregat lämpar sig till skötsel i hela sjösystem. Mindre aggregat lämpar sig för löpande arbeten av måttlig omfattning. Genom upprepade insatser vid rätt tidpunkt kan man komma långt med ett enkelt vassklippningsaggregat. Det har också fördelen att man snabbt och enkelt kan göra egna skötselinsatser.

Vassräfsa för hopsamling av klippt vegetation är ett bra komplement.

bat_vassklippning

Mindre vassklippningsaggregat monterad på en båt.


Klippkniv
Klippkniv

Truxor är en bandgående och amfibisk maskin som utvecklats för arbeten i våta marker med låg bärighet och för vattenmiljöer. Den är liten och smidig och skonsam mot marken och kan användas i känsliga miljöer. Truxorn är ca 2 m bred och 5 m lång, väger ca 1400 kg.

Det finns en mängd olika reskap som är utvecklade för Truxorn och nya utvecklas löpande av tillverkaren Dorotea Mekaniska. Truxormaskinen har en egen fästanordning (inte standardfäste).
Truxorn kan klippa, samla upp klippet, utföra grävarbeten och även muddringsarbeten.

Ett av Truxorns tillbehör är en klippkniv som monteras på en arm och arbetar svepande från sida till sida och klarar liggande gräs och annan svår vegetation. Arbetsbredden är 11 meter.

Truxorn har god kapacitet för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder, men det finns begränsningar i hur stora/tunga arbeten en Truxor kan utföra.

Vassklippningsaggregat Doroklippen

Slaghack

Klippkniv med 11 m arbetsbredd

Räfsa, hopsamlare.

Denna flytgrävmaskin används till exempel för att skapa mosaik av vegetation och sediment som rensas.
Mindre flytgrävmaskin som används till exempel för att skapa mosaik av vegetation och sediment som rensas.

Flytande grävmaskiner eller pontongrävmaskiner används för större gräv- och muddringsarbeten på mark med mycket dålig bärighet eller för arbeten i våtmarker och sjöar. De är särskilt lämpliga för omformning i våtmarksmiljöer, t.ex. bygga öar, skapa mosaik, flytta massor, gräva ur större mängder sediment och andra mer omfattande åtgärder. De är relativt dyra per maskintimme men kan utföra mycket arbete per timme.

Maskinens motorkraft, skopans storlek, grävarmens räckvidd, framkomlighet m.m. avgör var och för vilka jobb de passar. En stor maskin med 25 m räckvidd kan flytta ca 1000 m3 massor på en dag.

En finskbyggd specialmaskin. Används för stora tunga gräv- och muddringsarbeten. Grävdjup ner till 11 m.
En finskbyggd specialmaskin. Används för stora tunga gräv- och muddringsarbeten. Grävdjup ner till 11 m.
Exempel på hemmabyggd specialmaskin, flyttraktor LVR AB
Exempel på hemmabyggd specialmaskin, flyttraktor LVR AB

Redskap kan monteras på olika redskapsbärare och på så vis kan många skötselbehov lösas. Till exempel kan klippskopan också monteras på flytgrävmaskin om det finns behov av det. Slåtteraggregat, klippaggregat, redskap för hopsamling m.m. kan användas av olika redskapsbärare i olika miljöer. Grävskopa kan också användas för olika skötseländamål, monterad på olika bärare.

Många entreprenörer bygger och specialkonstruerar maskiner för att lösa problem och fylla de behov som finns kring skötsel i våtmarker.