Kunskapsunderlaget ska i nästa steg ligga till grund för arbetet med regeringens aviserade uppdrag till Naturvårdsverket och berörda myndigheter att ta fram en strategi för våtmarker. Underlaget kan också användas självständigt som en kunskapskälla för personer som arbetar med eller intresserar sig för våtmarksfrågor. Läs hela rapporten här