I en studie som gjorts på AgriFood Economics Centre i Lund har forskarna i stor skala mätt hur miljöstöd till lantbruken i praktiken påverkar näringsläckage av kväve och fosfor till vattendrag och sjöar. Läs mer här