Rapport 2015:7  från Jordbruksverket: Näringsavskiljning i anlagda  våtmarker i jordbruket – analys av mätresultat och effekter av
landsbygdsprogrammet.