Här presenterar vi vanligt förekommande våtmarksväxter och deras växtsätt, funktion och spridningsstrategi.