Länsstyrelsen i Stockholms län har nu uppdaterat sin hemsida med info om vad som gäller när man ska göra underhållmuddring i dagvattendammar. Anmälan för vattenverksamhet krävs i vissa fall men inte alltid. Läs mer på länsstyrelsen hemsida.