Den 17 september sjösattes Våtmarksguidens nya hemsida, med ny design och utökat innehåll. Nu finns här också kunskap om skötsel och drift av öppna vattenreningsanläggningar. Kunskapsbanken byggs på eftersom.