För åtgärder som kostar cirka 750 kronor per hektar åker går det att få vattnet så rent i Lillån att kraven i EU:s vattendirektiv uppnås. Det är resultatet av en ny studie från Vattenmyndigheten i Västerås. Strukturkalkning, anpassade skyddszoner och fosfordammar gav störst effekt när tio fosforåtgärder testades.

Läs mer på Greppa Näringens hemsida