Goda exempel – Lakvattendammar

Lakvatten är vatten, oftast från nederbörd, som passerar genom en deponi. Det förorenade vattnet är rikt på kväve, framför allt ammoniumkväve. Lakvatten renas genom två slags dammar, dels i en översilningsyta och dels i ett våtmarksområde. Översilningsytan gynnar nitrifikationsprocessen där ammonium omvandlas till nitrat. I våtmarken gynnas denitrifikationsprocessen där nitrat omvandlas till ofarlig kvävgas.