Goda exempel – Meandring

Meandring av raka diken och åar förbättrar vattendragets morfologi samtidigt som det ökar vattendragets biologiska mångfald och vattenkvalitet. En meandring ökar även vattendragets magasineringskapacitet, vilket kan ha betydelse vid översvämningssituationer.