Goda exempel – Gäddvåtmarker Ta bort ?

Gäddvåtmarker utformas som grunda våtmarker med växtlighet som svämmar över på våren och därmed fungerar som lek- och uppväxtområde för gädda. Efter gäddleken töms våtmarken och marken kan betas eller slåttras. Det går även att göra våtmarker för andra fiskarter, exempelvis abborre.