Sara Friberg

Hej!  Inför anläggning och stödansökan behöver vi göra tekniska ritningar av hur fosfordammen respektive våtmarken ska utformas. Jag skulle behöva ett par principskisser att utgå ifrån. Har hittat hushållningssällskapets broschyr Fånga fosforn – dammar, filter och tvåstegsdiken. Finns det fler tips? Hur detaljerad bör man vara?

Mvh Sara Friberg, uppbyggnad av konsultföretag i Västernorrland

Jonas Andersson svarade för sedan