Eriksson

Jag har nyligen anlagt en våtmark på åkermark. Det är delvis dämd och delvis grävd i lera. Jag har hört från flera håll att man ska se upp med (bred)kavledun eftersom det lätt frösår sig i våtmarken och ger snabb igenväxning. Är det någon som har tips på hur man skyddar sig från kaveldun?

Mikael Larsson svarade för sedan