Krimads

Hej,

vi har en damm på en yta av ca 1500m2. Dammen ligger på en backe och är helt igenväxt av ganska stora träd och buskage med ganska branta kanter på tre sidor. Vi har tänkt oss att minska vattenstånden temporärt så vi kan komma till träden och buskaget för röjning så dela av dammen har ett område med fri vattenspegel.

I samband med detta har vi har tänkt oss att göra ett dike och etablera ett system så vi kan reglera vattenståndet i framtiden, exempelvis med en munk. Känner ni ett hyfsat billigt system med rör och munk?

Mvh, Mads

Barbro Beck-Friis svarade för sedan