Carl-Rune Pettersson, Enköping kommun (anonymous)

Hej, vi har en dagvattendamm som varit i drift i drygt 10-15 år. Vi ser på vår provtagning att det ibland är förhöjda halter av fosfor i utgående vatten och vi undrar ifall vi behöver rensa bort sediment.

Yvonne Byström svarade för sedan