Peter Berglund, Enköpings kommun (anonymous)

Hej, vi har nyligen anlagt en dagvattenvåtmark. Nu börjar det kommer mycket vegetation och det är tydligen bredkaveldun. Behöver vi åtgärda det på något vis?

Yvonne Byström svarade för sedan