Magnus L

Hej,

Ska skapa ny våtmark ca: 1ha i en nuvarande hagmark och funderar på hur mycket växtmatrial man ska ”skala” bort från marken. Våtmarken kommer att skapas genom dämning. Schaktmassorna kommer att användas till vallen så det är inga problem att bli av med massorna.

Min egen åsikt är att man ska skala av växtmatrialet för att få bort biomassa som kommer att ligga mer än 50cm under den tänkta vattenytan, för att inte belasta våtmarken med ”onödig” syrekonsumtion under nedbrytningsprocessen till en början. Tanken är att spara växtmatrialet på strandkanterna ned till ca: 50cm under ytan.

Våtmarken ska vara av ”rekreationstyp” och inte ha någon specifik funktion vad gäller näringsfälla eller liknande, vattentillförseln kommer från skog med varierande berg och jord.

Är det någon som har några erfarenheter att dela med sig eller andra åsikter?

//Magnus L

Magnus L svarade för sedan