LOVA-projektet Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar är inbjudna föreläsare på årets konferens vatten avlopp kretslopp i Jönköping den 18-19 mars. Programmet finns här http://www.vattenavloppkretslopp.se/program/