LOVA-projektet Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar anordnar en utbildningsdag i Uppsala den 2 april. Kontakta barbro@wrs.se om du vill vara med!