Nyheter

Den 14-15 november hölls våtmarkskonferens i Skövde. Konferensen anordnades av BISAM, biologiska föreningar i samarbete, och innehöll kunskap och inspiration om mångfald, naturvård och skötsel. Här hittar du dokumentation från konferensen.