Den 6 oktober är det dags för utbildningsträff 2 inom LOVA-projektet Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Vi ses hos Kungl. Djurgårdens Förvaltning på Stora Skuggan. Anmälan är öppen tom 4 oktober.

Här finns program/inbjudan
Anmäl dig här

Temat är Ekosystemtjänster-vattenrening och biologisk mångfald, med intressanta föredrag och fältbesök i närliggande våtmarker.