LOVA-medel från Uppsala, Västmanlands och Stockholms län har beviljats till ett projekt om Skötsel för öppna vattenreningsanläggningar. Projektet kommer att pågå under 2015-2016. I projektet medverkar många kommuner och organisationer från regionen. Våtmarksguiden är projektets officiella hemsida. Här kommer bland annat en öppen digital kunskapsbank att byggas upp.