I tidningen Vår Fågelvärld, nr 1 2014, får du tips om hur du bygger en andflotte på vårisen.
Vår fågelvärld ges ut av Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening).

Ladda ner artikeln som pdf