I en studie som gjorts av Christer Johansson i Göteborg som delfinansierats av Sveriges Ornitologiska Förening visade det sig att våtmarker efter reningsverk, s.k. spillvattenvåtmarker, hör till de mest fågelrika våtmarkerna vi har i landet.

Läs mer mer på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida