Lantbrukare har under 20 år anlagt 7 800 hektar våtmarker i jordbrukslandskap runt om i Sverige. Syftet är oftast att rena vattnet från kväve som kan leda till övergödning men resultatet har också blivit att flera hotade fåglar och grodor har räddats från rödlistning.

Läs mer på Greppa Näringen hemsida